دانلود استاندارد ملی ۴۲۳۱

استاندارد ملی ۴۲۳۱: طراحی و ساخت دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای با ساختمان جوش شده

ISIRI 4231: Specification of Design and Manufacture of Shell Boilers of Welded Construction

دانلود

نکته ۱: با توجه به اینکه استاندارد ساخت دیگ بخار از سال ۱۳۸۰  توسط سازمان ملی استاندارد اجباری اعلام شده ، تمام سازندگان ملزم به رعایت استاندارد فوق جهت ساخت دیگ های بخار  می باشند.

نکته ۲: لازم به ذکر است این استاندارد ترجمه استاندارد زیر می باشد:

BS 2790-1992: Specification of design and manufacture of shell boilers of welded construction

نکته ۳: با توجه به اینکه استاندارد BS 2790  در سطح بین المللی منسوخ شده است،  استاندارد  BS EN 12953 به عنوان جایگزین توسط  سازمان ملی استاندارد ایران در حال ترجمه و تدوین می باشد.

سرفصل های استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۳۱  عبارتند از :

بخش یک : کلیات

بخش دو : مواد

بخش سه : طراحی

بخش چهارم

بخش پنجم

قسمت ششم : بازرسی و آزمایش فشار

قسمت هفتم : ارائه مدارک و نشانه گذاری

بخش هشت

بخش نهم

پیوست ( الف )

پیوست ( ب )

پیوست ( ج )

پیوست ( د )

پیوست ( ه )

پیوست ( و )

بازدیدها: 6,619

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.