دانلود کتاب جداول بخار

کتاب جداول بخار با عنوان:

ASME Steam Tables COMPACT EDITION

کتاب جداول بخار

دانلود

سر فصل های این کتاب عبارتند از:

U.S. Customary Units
Table 1. Saturated Steam: Temperature Table
Table 2. Saturated Steam: Pressure Table
Table 3. Superheated Steam (1 to 15,000 psia)
SI Units
Table 4. Saturated Steam: Temperature Table
Table 5. Saturated Steam: Pressure Table
Table 6. Superheated Steam (0.005 to 100 MPa)
Unit Conversion Factors
Mollier Diagrams (U.S. and SI units)

بازدیدها: 6,984

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.